Dla Inwestora

  

Miasto Jelenia Góra oferuje:

 • zapewnienie profesjonalnej obsługi inwestora oraz pomoc „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycji,
 • „Poradnik dla Inwestora”,
 • wsparcie inwestorów poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 • budowę infrastruktury komunalnej sprzyjającej inwestowaniu,
 • programy zwolnienia z podatku od nieruchomości: w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • wsparcie w zakresie poszukiwania wykwalifikowanych pracowników,
 • wsparcie w rozmowach z Powiatowym Urzędem Pracy na temat możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia i tworzenie nowych miejsc pracy,
 • dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb inwestorów.

Wysoki poziom obsługi inwestora potwierdza uzyskane przez Jelenia Górę Godło „Przyjazna Gmina 2011” wyróżniające miasto w działaniach związanych z promocją, wspieraniem i obsługą inwestycji.

Więcej informacji:

   

  Grupa: