Dla przedsiębiorcy

Logo Miasta Jelenia Góra

 

 

Gospodarka Jeleniej Góry jest zróżnicowana strukturalnie, dobrze rozwinięta gałęziowo, oparta na nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 rok, w mieście funkcjonuje ponad 12,6 tys. podmiotów gospodarczych (12 tys. reprezentuje sektor prywatny), w tym prawie 1,3 tys. spółek prawa handlowego (336 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego) oraz ok. 8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
W strukturze podmiotów gospodarczych dominuje sektor usług, m.in. handel, obsługa biznesu i nieruchomości, hotelarstwo i gastronomia. W sektorze tym funkcjonuje ok. 74% ogółu przedsiębiorstw. Prężnie rozwija się w mieście także sektor przemysłu chemicznego, elektromaszynowego i meblowego.
 
Miasto aktywnie działa na rzecz lokalnej gospodarki i przedsiębiorców. W tych działaniach towarzyszą mu liczne instytucje otoczenia biznesu, które wspierają przyszłych i obecnych przedsiębiorców, świadcząc na ich rzecz usługi informacyjno-doradcze, oferując pomoc finansową i w zakresie poręczeń kredytowych czy reprezentując ich interesy na forum lokalnym i międzynarodowym.  
 
 

Grupa: