Wspieranie przedsiębiorczości

Powstanie, rozwój i przetrwanie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od otoczenia, w którym ono funkcjonuje. Otoczenie to niesie wiele zagrożeń, ale występują w nim również instytucje, które działają na rzecz jego stabilizacji i rozwoju. Ze względu na to, że jedną z najistotniejszych przeszkód rozwoju biznesu w Polsce jest brak zasobów finansowych oraz brak wykwalifikowanych kadr, które potrafiłyby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, niezwykle ważną role ogrywają instytucje otoczenia biznesu (inaczej: instytucje wsparcia przedsiębiorczości), służące zarówno pomocą kapitałową (wsparciem finansowym), jak i personelem usługowym, doradczym i szkoleniowym. Instytucje otoczenia biznesuto instytucje non-profit, nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Podmioty te posiadają bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP.

Na terenie miasta Jelenia Góra działa kilka instytucji zajmujących się szeroko pojętym wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Pomoc skierowana jest zarówno do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności, jak i dla już funkcjonujących firm. 

Poniżej przedstawiamy następujące instytucje wsparcia biznesu:

Ośrodki doradcze, szkoleniowe, informacyjne

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Biuro regionalne w Jeleniej Górze

Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych

 • Fundusz Pożyczkowy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców

 • Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórska Rada Biznesu
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze
 • Rotary Club Jelenia Góra

Sieci instytucji i organizacji

 • Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości SA


Instytucje wsparcia biznesu działające na rzecz przedsiębiorców w Jeleniej Górze :

 

Grupa: