Przejdź do treści

Ulgi i Ułatwienia

Ulgi i ułatwienia

 

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego CIT lub PIT. 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji daje możliwość dokonywania inwestycji objętych pomocą publiczną nie tylko na terenie dawnych stref ekonomicznych, ale także na dowolnie wybranej przez inwestora nieruchomości. Zgodnie z zapisami w Ustawie nowa inwestycja to inwestycja
w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych
w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Otrzymanie decyzji o wsparciu jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej
w formie zwolnienia z podatku dochodowego; pula zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa
i jego lokalizacji.

 

Więcej informacji znaleźć można  na stronie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości: http://ssemp.pl/?page_id=1801

Pasek-Turystyka.png

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności