Przejdź do treści

Dni Doradztwa dla przedsiębiorców w Jeleniej Górze

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza przedsiębiorców  z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej na bezpłatne dni doradcze z przedstawicielami Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (FRW) z Wałbrzycha.

Doradztwo udzielane będzie w ramach projektu „Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AJ Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MŚP - projekty grantowe IOB.

 

  • Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia w formie grantów (dotacja – w formie refundacji poniesionych wydatków) na specjalistyczne usługi doradcze np. marketingowe, informatyczne, stworzenie strony lub sklepu internetowego, wdrożenie RODO i certyfikacji zewnętrznych, przygotowanie do wdrożenia systemów jakościowych, stworzenie strategii marketingowej, analiza otoczenia, doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy unijnych, doradztwo w zakresie obsługi mediów społecznościowych (facebook, instagram), doradztwo w zakresie obsługi graficznej (np. nauka pracy w programach canva i photoshop). 
  • Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12.000 zł. Podczas indywidualnych rozmów z doradcami FRW przedsiębiorca uzyska informacje o samym projekcie, wstępną ocenę możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki projektu. MŚP otrzymają również bezpłatne wsparcie merytoryczne w zakresie dotyczącym m.in: dokumentacji aplikacyjnej, wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi.
  • Dodatkowo - możliwość poznania pozostałej oferty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw np. pożyczki rozwojowe, inwestycyjne, hipoteczne czy na efektywność energetyczną.

 

Najbliższe Dni Doradcze odbędą się: 

  • 11 grudnia 2018 r. - godz. 10.00-14.00, Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32a;
  • 17 grudnia 2018 r. Jelenia Góra - godz. 10.00-14.00, Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32a.

 

Warunkiem udziału w doradztwie jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail z podaniem danych firmy, namiarów kontaktowych i wybranej daty doradztwa na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl 


Adresaci spotkania
Zapraszamy przedsiębiorców MŚP  mających siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej (AJ).

 

Organizator
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego  z siedzibą w  Wałbrzychu
Plac Ratuszowy 32/32a 58-500 Jelenia Góra; tel. 75 764 94 66, tel./fax. 75 75 249 42 
e-mail:  pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

 

nowa era


 

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności