Przejdź do treści

Pożyczki na start

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Pośrednik Finansowy) w dniu 17 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa dolnośląskiego. 

W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy).

Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ponad 2,8 mln zł.

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80.000,00 zł
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. 
  • Oprocentowanie stałe: 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę?


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek dla Przedsiębiorców w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze,  ul. Górna 10-11 pokój 28, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 29 64

 

PFP-DolnySLask-plakatA2-26-04-2018.JPG

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności