Przejdź do treści

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu TRANS³Net

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców oraz instytucje publiczne działające w obszarze innowacji i nowych technologii do dołączenia do tworzonej przez samorząd województwa dolnośląskiego sieci współpracy powstałej w ramach projektu TRANS³Net (Increased effectiveness of transnational knowledge and technology transfer through a trilateral cooperation network of transfer promotors).

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wspólnie z partnerami z Dolnego Śląska, Kraju Usteckiego i Saksonii wdraża projekt TRANS³Net. Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnego, ponadnarodowego systemu innowacji w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Niemiec. Jednym z kluczowych działań partnerstwa jest zawiązanie ponadnarodowej sieci promotorów transferu technologii, usystematyzowanej w „Strategii dla ponadnarodowej sieci promotorów transferu technologii”. Zgodnie z założeniami dokumentu promotorzy transferu, afiliowani przy instytucjach z obszaru nauki, biznesu i administracji publicznej, mają wspólnie inicjować i wdrażać nowe projekty z zakresu badań, rozwoju i innowacji.

W ramach projektu współpracują instytucje samorządowe, uczelnie, agencje rozwoju i izby handlowe z trzech krajów. Liderem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.
W realizacji projektu na Dolnym Śląsku UMWD wspierany jest przez Politechnikę Wrocławską i Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Stworzona w ramach projektu Mapa promotorów transferu, obejmująca parki technologiczne, uniwersytety, instytuty badawcze, firmy i inne instytucje publiczne, ma umożliwiać kontakty i inicjować nowe projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorstw
i współpracy z nauką.

Na naszej stronie zarejestrowało się już ponad 70 promotorów transferu z  trzech regionów uczestniczących w projekcie. Aby stać się częścią naszej sieci promotorów transferu należy zgłosić swoje uczestnictwo za pomocą rejestracji on - line, która znajduje się pod adresem: http://141.76.19.93/map/registration/.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową http://project.trans3net.eu/, na której znajdą Państwo informacje o projekcie, partnerach projektu oraz planowanych wydarzeniach.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pan Michał Frycz, Starszy Specjalista
w Dziale Innowacji i Konkurencyjności w Wydziale Gospodarki UMWD:
michal.frycz@umwd.pl, tel.71 776 91 86.


 

trans net

 

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności