Książka teleadresowa inwestora

W trakcie realizacji inwestycji, inwestor musi uzyskać wiele opinii, uzgodnień i warunków od kompetentnych podmiotów i jednostek. Mamy nadzieję, że poniższy katalog ułatwi szybki kontakt z właściwymi instytucjami celem pozyskania szczegółowych informacji.

 

 
Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 406 101
fax: (75) 75 46 159
 
 
 
 
Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa
ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 46 239 
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 49 852

 

     
 
Wydział Rozwoju Miasta
Pl. Ratuszowy 58, pok. 208,
58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 46 348
e-mail: inwestor@jeleniagora.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 46 248 – Referat Mienia Miasta
e-mail: wgigg_um@jeleniagora.pl

     

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 46 220
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

 

 

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 64 66 088, 
e-mail: modgk_jg@wp.pl 

 

     

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 64 20 033
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu,
 Delegatura w Jeleniej Górze
ul. 1-go Maja 23, 58-500 Jelenia Góra
tel. /fax. (75) 75 26 8 65
tel. (75) 76 76 385, (75) 64 59 750
e-mail: dwkz-jg@dwkz.pl 
 
      Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 67 12 950
e-mail: srjg.ksiegi@jelenia-gora.sr.gov.pl
www.jelenia-gora.so.gov.pl
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra
tel.: (75) 64 20 100
e-mail: mpgk@mpgk.jgora.pl
www.mpgk.jgora.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel.: (75) 64 20 123,
 
 
 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatu Grodzkiego Jelenia Góra
Al. Wojska Polskiego 18, II piętro, pok. 206, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 35 601
e-mail: pinbjg@epf.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jeleniej Górze
ul. Jana Kasprowicza 17, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 64 35 560
e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl

 

     
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu,
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Wincentego Pola 8a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 26 871
e-mail: jgora@wroclaw.oip.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 2, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 76 47 450, (75) 76 47 460
e-mail: kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
www.straz.jgora.pl

 

     
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “WODNIK”
Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
tel.: (75) 73 03 501
e-mail: sekretariat@wodnik.net.pl
www.wodnik.net.pl

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu
Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
tel.: (75) 77 22 524 
e-mail: sekretariat.zgorzelec@wroclaw.psgaz.pl

      Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze
ul. Lubańska 23 a, 58-560 Jelenia Góra
tel.: (75) 75 47 625

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra 
tel.:  32 606 0 616
e-mail: tok.indywidualni@tauron.pl
www.tauron-dystrybucja.pl

      Dialog S.A. Grupa Netia. Salon sprzedaży
ul. Sudecka 51, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 64 12 919
www.dialog.pl

 

 

 

Grupa: