Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 27, pok. 208, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax +48 75 64 20 222

e-mail: rfpkjelenia@karr.pl

www.fpk.jgora.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze powstał w 2001 roku z inicjatywy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Władz Samorządowych gmin: Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Nowogrodźca, Zgorzelca oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA w Kamiennej Górze. Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa dolnośląskiego poprzez udzielanie poręczeń jako jednego z zabezpieczeń kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe współpracujące z FPK Sp z o.o.

Fundusz prowadzi wyłącznie działalność poręczycielską. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Fundusz poręcza zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Poręczenia udzielane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego na zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez  Instytucje Współpracujące z Funduszem.

Fundusz oferuje:

  • poręczenia kredytów i pożyczek – min. wysokość poręczenia to 10 tys. zł, natomiast maksymalna to 350 tys. zł, poziom poręczenia do 70% wnioskowanego kredytu bądź pożyczki,
  • poręczenia transakcji leasingowych -  maksymalna wielkość poręczenia - do 80% kwoty leasingu, okres zabezpieczenia – do 5 lat,
  • poręczenia wadiów przetargowych   -  poręczenie zastępuje wadium w formie pieniężnej, udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu i zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium. Skuteczność poręczenia (do 100% wadium) jest taka sama jak wadium w gotówce. Poręczenia  honorowane są przez podmioty organizujące przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (miasta, gminy, powiaty i inne jednostki sektora publicznego). 

Grupa: