Przejdź do treści

Informujemy o realizacji projektów tzw. antycovidowych, w ramach środków pozyskanych z PARP przez operatorów:

  1. MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k
  2. CTS Sp. z o.o.
  3. KDKiNFO Sp. z o.o

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych  (szkolenia/doradztwo/coaching pracowników) w obszarach tematycznych zgodnych z nadwzwyczajnymi rekomendacjami ogłoszonymi w ramach zadania COVID-19 przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w wybranych sektorach.

Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to:

Czytaj więcej: Wsparcie przedsiębiorstw w walce z negatywnymi skutkami koronawirusa. Nabór do projektu trwa do 31.12.2020 r.

Szkolenie on-line w ramach Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Czytaj więcej: „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014‐2020,
Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

 

Czytaj więcej: „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” - likwidacja negatywnych skutków kryzysu. Rekrutacja trwa do 30.11.2020 r.

Informujemy, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej: „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Rekrutacja trwa do 31.12.2020 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt."Samozatrudnienie - środki na założenie działalności gospodarczej".

W trakcie webinarium zostaną przedstawione informacje dotyczące ubiegania się o środki unijne na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach dotacji i instrumentów zwrotnych.

Czytaj więcej: ,,Samozatrudnienie - środki na założenie działalności gospodarczej'' - Webinarium 15.10.2020 r.
Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności