Przejdź do treści

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Jeleniej Góry,

w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą nadzwyczajnych działań mających na celu ograniczenie epidemii "koronowirusa" informuję, że wpłaty z tytułu I i II raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, których termin przypada w dniu 16 marca 2020 i 15 maja 2020 dokonane do dnia 31 maja 2020 roku nie będą obciążone odsetkami ustawowymi z tytułu nieterminowej wpłaty. Urząd Miasta nie będzie w tej sytuacji wysyłał upomnień do dnia 31 maja 2020 r.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie opłat podatku od nieruchomości

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną stanem epidemii wprowadzonym na terenie Polski oraz nadzwyczajnymi środkami podejmowanymi w związku ze zwalczeniem epidemii patogenu COVID-19, a także trudnymi do oszacowania w tej chwili skutkami gospodarczymi tego stanu i ich wpływu na zachowanie ciągłości funkcjonowania Miasta Jelenia Góra, uprzejmie informuję, że mając na względzie wsparcie osób i firm prowadzących działalność gospodarczą, istnieje możliwość odroczenia terminu wpłaty z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy.

Czytaj więcej: Komunikat Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czynszu najmu lub dzierżawy

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej", które odbędzie się 18 marca 2020 r. w Uzdrowisku Libverda - Lázně Libverda 82, 463 62, Republika Czeska, Clam Gallasův palác (1), parking P8 a P9.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Seminarium pn. "Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej"

Na prośbę firmy BRC Consulting przekazujemy Państwu informację o realizowanym projekcie skierowanym  dla osób powyżej 30 roku życia  „Aktywizacja zawodowa osób 30+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy”

Projekt skierowany jest do osób:

Czytaj więcej: Udział w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób 30+”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza osoby fizyczne z województwa dolnośląskiego na bezpłatne dni doradcze z przedstawicielami Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (FRW) z Wałbrzycha.

Doradztwo udzielane będzie w ramach projektu niskooprocentowanych pożyczek:

Czytaj więcej: Dni Doradztwa w Jeleniej Górze dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą
Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności