Przejdź do treści

„Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” - likwidacja negatywnych skutków kryzysu. Rekrutacja trwa do 30.11.2020 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014‐2020,
Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

 

TERMIN:

Do 30 listopada 2020 r.

 

KTO:

 mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa* mogą się ubiegać o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych wspomagających prowadzenie firmy w czasie pandemii. Celem projektu PARP „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” jest likwidacja negatywnych skutków kryzysu. Dzięki pomocy operatorów, firmy z różnych branż otrzymują merytoryczne wsparcie ułatwiające funkcjonowanie i rozwój. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto.

 

WKŁAD WŁASNY: 20%

Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno - zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

 

Na co może przedsiębiorca  przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

OPERATORZY:

 

 • Sektor chemiczny, usług rozwojowych oraz motoryzacji:

HRP Group Sp. z o.o.: Infolinia: +48 42 208 06 06, mail: antycovid-przepisnarozwoj@hrp.com.pl

 • Sektor Finansowy:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczość:

  • uczestnicy z województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie zgłaszają się do Lidera projektu, tel. 62 736 11 60, wew. 27; 576-060-690, mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl
  • uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie zgłaszają się do Partnera projektu, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 32 203 74 54; 730-507-073, mail: agnieszka.mitka@smgkrc.com
 • Sektor IT:

CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.: tel. 22 208 23 73, 22 208 28 58, 503 455 204, itakademia2@cts.com.pl

 • Sektor lotniczo-kosmiczny oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., mail: sektor.tic@marr.pl, tel: 785 118 868 (dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwo) oraz sektor.plk@marr.pl, tel: 785 059 105 (dla sektora lotniczo-kosmicznego)

 • Sektor żywności wysokiej jakości:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k., tel.  22 208 23 73, 503 455 204, 789 446 760; mail: zywnosc@akademiamddp.pl

 • Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców,  gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz handlu:

Krajowa Izba Gospodarcza:

KDK Info sp. z o.o.: tel. 22 208 23 73, 503 455 204, 789 446 760; mail: komunikacjamarketingowa@kdkinfo.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

 

 

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności