Przejdź do treści

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 53 pok. 8 (1 piętro), 58-500 Jelenia Góra

tel./fax +48 665 606 032

e-mail: biuro@fpkjg.pl

https://fpkjg.pl/

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych jest spółką utworzoną 14 sierpnia 2001 r. z inicjatywy Miasta Jelenia Góra i Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy współpracy z samorządami gmin: Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Zgorzelec oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA w Kamiennej Górze i Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości) wynosi 1.435.000,00 zł. Realizując swoją misję Spółka od 2001 r. realizuje programy poręczeniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Dolnośląskiego.

Fundusz prowadzi wyłącznie działalność poręczycielską. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

 

FPK oferuje:

  • poręczenia transakcji leasingowych -  maksymalna wielkość poręczenia - do 80% kwoty leasingu, okres zabezpieczenia – do 5 lat,
  • poręczenia zapłaty wadiów  -  poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). – dalej także „p.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r.(tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1804.). Jednostkowe poręczenia zapłaty wadium może być udzielone o maksymalnej wartości do 350 tyś zł, nie więcej niż 100% wartości wymaganego wadium określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na okres związania ofertą wynikający z warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie dłuższy niż 90 dni,
  • odnawialną linię poręczeń zapłaty wadiów - z maksymalnym limitem do 1 mln. zł, przyznawanej na okres jednego roku, w ramach której przedsiębiorca może wielokrotnie.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności