Przejdź do treści

Jeleniogórska Rada Biznesu

Jeleniogórska Rada Biznesu

tel. kom. 501 724 256 – Zdzisław Dąbrowski (Prezes Zarządu)  
e-mail: kontakt@jrb.jgora.pl


Stowarzyszenie "Jeleniogórska Rada Biznesu" powstało w 2003 roku. Zrzesza przedsiębiorców, kupców i menadżerów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Jelenia Góra.

 

Celem funkcjonowania JRB jest ochrona i rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez:

 • opiniowanie polityki gospodarczej władz miasta tj. wydatków budżetowych, wysokości podatków i  opłat, wprowadzanie na teren Jeleniej Góry zewnętrznej konkurencji zagrażającej miejscowym firmom,
 • współpraca przy tworzeniu oraz opiniowaniu planów rozwojowych miasta przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych, geograficznych i ekologicznych,
 • rozwój rynku pracy, stwarzanie perspektyw zawodowych dla młodzieży.

 

JRB następująco realizuje swoje cele:

 • uświadamianie władzom i mieszkańcom Jeleniej Góry znaczenia lokalnej przedsiębiorczości oraz klasy średniej dla harmonijnego rozwoju miasta,
 • bieżąca współpraca z radnymi, aktywny udział w wyborach samorządowych, opiniowanie kandydatów na radnych,
 • współpracę z organizacjami politycznymi realizującymi program zbieżny 
  ze statutowymi celami JRB,
 • współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi lokalną przedsiębiorczość  i działającymi  w jej interesie.

 

Warunki członkowstwa w JRB:

 • prowadzenie w mieście Jelenia Góra średniej lub dużej firmy,
 • przestrzeganie zasad uczciwości i rzetelności biznesowej,
 • realizacja zadań statutowych.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności