Przejdź do treści

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 (75) 75 27 500

e-mail: biuro@karr.pl

www.karr.pl

KARR czyli Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. Celem KARRjest podniesienie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kompleksowej oferty wysokiej jakości usług szkoleniowych, informacyjnych i finansowych związanych z prowadzeniem firmy.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją powołaną do działania w zakresie wspierania regionu jeleniogórskiego i jego potencjału gospodarczego. Wszystkie działania podejmowane na rzecz przedsiębiorczości mają wspomagać pracodawców w ich dążeniu do rozwoju firm, tworzenia nowych miejsc pracy, znajdowania nowych rynków zbytu, dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych, a także w promocji firm w regionie i za granicą.

 

Usługi szkoleniowe:

 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • specjalistyczne z zakresu marketingu, finansów, zarządzania, programów pomocowych,
 • branżowe (specjalistyczne szkolenia poruszające zagadnienia istotne dla firm działających w danej branży, kursy zawodowe),
 • ogólne (w tym komputerowe, językowe, treningi interpersonalne itp.),
 • dla osób bezrobotnych,
 • doradztwo dla MŚP
 • dokształcanie zawodowe,
 • orientacja zawodowa.

 

Usługi informacyjne

 • kojarzenie partnerów w celach gospodarczych,
 • informacja o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych,
 • informacja dla inwestorów zagranicznych, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi firmami,
 • informacja o dostępnych programach pomocowych i sposób wypełniania wniosków.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności