Przejdź do treści

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 (75) 619 97 44, +48 (75) 619 97 45

e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Usługi świadczone przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

Punkt Informacyjny oferuje następujące rodzaje usług informacyjnych: 

 • diagnozę klienta – zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
 • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
 • przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
 • pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • usługi informacyjne przy przygotowywaniu wniosków/projektów – pomoc obejmuje wsparcie w zakresie  przygotowywanego wniosku/projektu,
 • pomoc w realizacji projektów, tj. pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów, np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
 • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów - zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
 • indywidualne konsultacje u klienta,  polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta (zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie) - indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością,
 • organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
 • organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności