Przejdź do treści

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Biuro regionalne w Jeleniej Górze

ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 (75) 64 22 000
e-mail: jeleniagora@rcwip.pl

www.jeleniagora.owes.pl

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) jest stowarzyszeniem istniejącym od 2000r. Wypracowana misja organizacji to wspieranie społeczności Dolnego Śląska oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

RCWIP od lat prężnie rozwija działalność, która  obecnie obejmuje teren całego Dolnego Śląska. Posiada trzy biura - we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Jako organizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych, a także osób, które chciałyby zakładać organizacje. Wspiera inicjatywy oddolne i jest animatorem zmiany społecznej.

Regionalne Centrum Inicjatyw Pozarządowych jest liderem projektu „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

Oferta RCWIP:

  • szkolenia skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,
  • usługi doradcze (w tym doradztwo specjalistyczne) w zakresie działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych dla osób fizycznych pracujących i niepracujących, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, planujących założenie organizacji pozarządowych, np. stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z regionu,
  • konsultacje księgowe, porady prawne i doradztwo marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej,
  • Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy - Fundusz oferuje pożyczki dla organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz spółdzielni socjalnych z województwa dolnośląskiego; oprócz pożyczek podmioty mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu zarządzania finansami (wsparcie obejmuje cykl spotkań z Opiekunem Finansowym pracującym metodą coachingową w celu m.in. stworzenia planu usprawniającego zarządzanie finansami w organizacji).

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności