Przejdź do treści

Rotary Club Jelenia Góra

Rotary Club Jelenia Góra

Pałac Staniszów

Staniszów 100, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: prezydent@rotary-jgora.pl , sekretarz@rotary-jgora.pl

www.rotary-jgora.pl

 

Klub Rotary w Jeleniej Górze powstał w 1997 roku. Członkowie klubu wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

 

Celem działalności Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  • rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy,
  • promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów,
  • promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu,
  • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,
  • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności