Przejdź do treści

Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze

Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze

ul. Wolności 82 (I piętro), 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 (75) 75 26 636

e-mail: zhiu@wp.pl

 

 

Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze, założone w 1945 roku, jest organizacją samorządu małych i średnich przedsiębiorstw. Obszar działania zrzeszenia obejmuje teren powiatu jeleniogórskiego oraz region byłego województwa jeleniogórskiego. Skupia na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług nie rzemieślniczych.

 

Zadania statutowe Zrzeszenia to:

  • bieżące informowanie członków o nowych rozwiązaniach prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i dziedzin pokrewnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i inne),
  • występowanie do wszelkich organów z wnioskami wspierającymi poczynania członków w zakresie prowadzonej działalności,
  • reprezentowanie interesów członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności przed organami administracji rządowej i samorządowej, organami skarbowym i innymi podmiotami,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki branżowej i podatkowej oraz kursów takich jak: bhp, prawo pracy,
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji podatkowej, doradztwo podatkowe, sporządzenie deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, refundacja składek PFRON itp.

 

Od 2011 roku funkcjonuje w ZHiU bezpłatny Punkt Informacyjny  dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz już funkcjonujących małych i mikro firm w zakresie:

  • procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • kwestii podatkowych,
  • składek ZUS,
  • BHP.

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny jest czynny w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.00 
(po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej) w siedzibie ZHiU przy ul. Wolności 82 w Jeleniej Górze.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności