Przejdź do treści

Dni Doradztwa w Jeleniej Górze dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza osoby fizyczne z województwa dolnośląskiego na bezpłatne dni doradcze z przedstawicielami Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (FRW) z Wałbrzycha.

Doradztwo udzielane będzie w ramach projektu niskooprocentowanych pożyczek:

 • „Mikropożyczka”, w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
 • oraz programu rządowego „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.


 

Na co

Przedmiotem doradztwa będą pożyczki niskooprocentowane do 100 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej.
 

Najbliższe Dni Doradcze odbędą się:

 • 28 listopada 2019rJelenia Góra – w godz. 10.00-14.00; miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich; Plac Ratuszowy 32/32a;

Warunkiem udziału w doradztwie jest zgłoszenie telefoniczne i/lub przesłanie zgłoszenia e-mailem z podaniem danych firmy, namiarów kontaktowych i wybranej daty doradztwa – telefon : 75 764 94 66 e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 

Dla kogo

Odbiorcami wsparcia mogą zostać osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 • Mikropożyczka:


Osoby powyżej 30 roku życia, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,


 

 • program rządowy „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.


Osoby bez względu na wiek, w tym jako:

 • osoby zarejestrowane w urzędzie pracy lub
 • absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci ostatniego roku,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.


 

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego  z siedzibą w  Wałbrzychu
Plac Ratuszowy 32/32a
58-500 Jelenia Góra;

tel. 75 764 94 66, tel./fax. 75 75 249 42
e-mail:  pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności