Przejdź do treści

"Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026"

Szanowni Państwo,

 

Miasto Jelenia Góra otrzymało informację o programie "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026". W celu poznania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z:

 

Karkonoska Izba Gospodarcza

ul. Bankowa 17/3

58-500 Jelenia Góra

biuro@kig.net.pl

+48 786 845 488

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU KARKONOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ _OBNIŻENIE CEN ENERGII DLA SEKTORA MŚP ORAZ DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCYNA LATA 2024-2026_ - 1.0 (1).pdf

 

Ogólne informacje o programie:

 

1.     Karkonoska Izba Gospodarcza, jako jednostka samorządu gospodarczego, posiada ustawową możliwość reprezentowania interesów przedsiębiorców, w tym również przed organami władzy publicznej,  dzięki czemu na drodze negocjacji z największymi podmiotami obrotu energią jako grupa zakupowa (ponad 600 firm) uzyskuje ceny energii na poziomie znacznie niższym niż rynkowe.

2.     Program jest dedykowany dla Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz dla firm o statusie Duży Przedsiębiorca.

3.     Decydującym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

4.     Przedsiębiorcy nie będą musieli wiązać się z izbą umową na zakup prądu - Karkonoska Izba Gospodarcza nie jest uprawnioną spółką obrotu energii, więc nie świadczy umów zakupu energii elektrycznej.

5.     Nie jest to program powiązany z jakimkolwiek innym projektem krajowym, ani współfinansowanym ze środków unijnych. Jest to program własny izby, finansowany z zasobów własnych.

6.     Przystąpienie do programu jest dobrowolne i bezpłatne. Izba nie współpracuje z żadnymi podmiotami trzecimi w tym zakresie, a zwłaszcza z pośrednikami zajmującymi się pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla firm. Przestrzega przed zawieraniem jakichkolwiek odpłatnych umów z innymi podmiotami w zakresie niniejszego programu.

7.     Uczestnictwo w programie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, ani z członkostwem firmy w izbie. Jest to program ogólnodostępny zarówno dla Członków Izby jak i przedsiębiorstw niezrzeszonych.

8.     Złożenie wniosku nie obliguje do wzięcia udziału w dalszym etapie programu. Wnioskodawca zrezygnować może z dalszego przystąpienia na każdym etapie, nawet po wydaniu decyzji.

 

Aby móc przystąpić do programu, należy wypełnić wniosek o przystąpienie do programu i kompletny wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć do 20.06.2023r.:

 

1. Elektronicznie na adres biuro@kig.net.pl

 

LUB

 

2. Na adres siedziby listownie (decydująca jest data wpływu wniosku):

Karkonoska Izba Gospodarcza

ul. Bankowa 17/3

58-500 Jelenia Góra

 

LUB

 

3. Osobiście w siedzibie izby, po wcześniejszym umówieniu mailowo:

Karkonoska Izba Gospodarcza

ul. Bankowa 17/3

58-500 Jelenia Góra

 

Zespół Karkonoskiej Izby Gospodarczej odpowie na wszelkie zapytania, w razie potrzeby można zwrócić się do izby bezpośrednio o pomoc przy wypełnieniu wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku.

 

 

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności