Przejdź do treści

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, iż z mocy prawa, tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należną za rok 2020, wnosi się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności