Przejdź do treści

Projekty dotyczące wspierania innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej przez IOB, uczelnie oraz jednostki naukowe

Szanowni Państwo,
Przypominamy o prowadzonym przez IZ RPO WD naborze wstępnych propozycji projektów na przyszłą perspektywę na potrzeby analizy zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 (RPO WD 2021-2027).

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą narzędzia SNOW, m.in na projekty dotyczące wspierania innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej przez IOB, uczelnie oraz jednostki naukowe. Propozycje należy zgłosić do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

Zgłaszane propozycje projektów będą miały charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy programowaniu nowego RPO WD na lata 2021-2027.
•    Projekty dotyczące wspierania innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej przez IOB, uczelnie oraz jednostki naukowe.

Typy wnioskodawców:  uczelnie, w tym centra transferu technologii, spółki celowe uczelni odpowiedzialne za transfer technologii, jednostki naukowe; instytucje otoczenia biznesu (IOB).

http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-poszczegolne-kierunki-wsparcia-pod-katem-przygotowania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2021-2027-projekty-dotyczace-wspierania-innowacyjnej-i/


Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji do IZ RPO WD. 

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności