Przejdź do treści

Udział w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób 30+”

Na prośbę firmy BRC Consulting przekazujemy Państwu informację o realizowanym projekcie skierowanym  dla osób powyżej 30 roku życia  „Aktywizacja zawodowa osób 30+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy”

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkujących m.in  na terenie Jeleniej Góry i okolic (gmina Kowary, Piechowice)
  • pozostających bez pracy,
  • posiadających niskie kwalifikacje,
  • osób z niepełnosprawnościami,

W ramach projektu oferujemy:

  • szkolenia zawodowe (np. pracownik biurowy, florysta, opiekun osób starszych) – w czasie  których wypłacane jest stypendium szkoleniowe,
  • płatny 3 – miesięczny staż zawodowy,
  • wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
  • możliwość zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
  • możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

    Biuro projektu:                                   adres mailowy:

    ul. Wałbrzyska 24c                             projekty@brcon.pl

    52-314  Wrocław

   tel. 570 – 507 - 083

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności