Przejdź do treści

Zaproszenie na Seminarium pn. "Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej"

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej", które odbędzie się 18 marca 2020 r. w Uzdrowisku Libverda - Lázně Libverda 82, 463 62, Republika Czeska, Clam Gallasův palác (1), parking P8 a P9.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie dotyczące:

  • problematyki czesko-polskiej współpracy gospodarczej z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej (prawo pracy, prawo podatkowe),
  • możliwości zatrudniania cudzoziemców.

Zapewniono tłumaczenie symultaniczne. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uprzejmie prosi się o potwierdzenie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  najpóźniej do dn. 9 marca 2020 r,

Formularz zgłoszeniowy:

https://grupy.euwt-novum.eu/konferencja/seminarium-pn-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-oraz-republice-czeskiei-18-marca-2020-r

Osoba do kontaktu: Monika Kozłowska monika.kozlowska@euwt-novum.eu, tel. +48 506 425 002.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności