Przejdź do treści

Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego KARR S.A.

ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 (75) 75 27 500

e-mail: kontakt@kikt.com.pl

www.kikt.com.pl

 

Koordynatorem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego (KIKT) jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. KIKT powołany został do życia dnia 9.10.2014 roku, podczas 7. Karkonosko-Izerskiego Sejmiku Turystycznego. Klaster prowadzi działalność na terenie Sudetów Zachodnich, obejmującym obszar Aglomeracji Jeleniogórskiej i miasta Świeradów-Zdrój.

 

Celem Klastra, będącego platformą współpracy przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, sfery naukowo-badawczej oraz wszystkich osób i instytucji zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w Regionie Karkonosko-Izerskim, jest stworzenie możliwości kompleksowego wykorzystania potencjałów przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji nauki w celu przyspieszenia rozwoju regionu, w szczególności przez:

  • kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych,
  • udział w regionalnych, krajowych i transgranicznych inicjatywach, szlakach i produktach turystycznych,
  • promocję regionu.

 

Misją Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego jest wspieranie szeroko rozumianej branży turystycznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych oraz łączeniu potencjału przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych, a także samorządów w celu stworzenia rozpoznawalnej marki regionu Karkonosko-Izerskiego oraz realizowaniu wspólnych celów Uczestników Klastra.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności