Skip to main content

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości

Pasek-Turystyka.png

Powstanie, rozwój i przetrwanie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od otoczenia, w którym ono funkcjonuje. Otoczenie to niesie wiele zagrożeń, ale występują w nim również instytucje, które działają na rzecz jego stabilizacji i rozwoju. Ze względu na to, że jedną z najistotniejszych przeszkód rozwoju biznesu w Polsce jest brak zasobów finansowych oraz brak wykwalifikowanych kadr, które potrafiłyby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, niezwykle ważną role ogrywają instytucje otoczenia biznesu (inaczej: instytucje wsparcia przedsiębiorczości), służące zarówno pomocą kapitałową (wsparciem finansowym), jak i personelem usługowym, doradczym i szkoleniowym. Instytucje otoczenia biznesu to instytucje non-profit, nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Podmioty te posiadają bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP.

Na terenie miasta Jelenia Góra działa kilka instytucji zajmujących się szeroko pojętym wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Pomoc skierowana jest zarówno do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności, jak i dla już funkcjonujących firm. 
 

W zakresie wspierania przedsiębiorczości miasto współpracuje z instytucjami wspierania biznesu:

  • Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w tym: 

- Fundusz Pożyczkowy KARR S.A., 

- Centrum Obsługi Partnerów Zagranicznych KARR S.A., 

- Punkt Wsparcia Przedsiębiorców z sektora MŚP KARR S.A., 

- Punkt Wsparcia samozatrudnienia i przedsiębiorczości KARR S.A. 

  • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, 
  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, 
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - oddział w Jeleniej Górze, 
  • Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze, 
  • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, 
  • Rotary Club Jelenia Góra, 
  • Rotary Club Jelenia Góra - Cieplice 
  • Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny, 
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości - oddział w Jeleniej Górze

Polecane

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności